A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIỂU HỌC PHÚC TRẠCH THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Năm học 2020- 2021 là năm học đầu tiên thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội khóa 13. Thực hiện Chỉ thị của Bộ GD-ĐT và các văn bản thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành, trường tiểu học Phúc Trạch chúng tôi  đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, một trong những nhiệm vụ quan trong hàng đầu là thực hiện chương trình GDPT  2018. Sau đây tôi xin nêu một số việc trường đã thực hiện và đã thực hiện tốt chương trình GDPT 2018.

          Một là: Nhà trường làm tốt công tác truyền thông, ngay từ đầu năm học 2019 - 2020 nhà trường đã tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội về đổi mới giáo dục phổ thông, bao gồm: Luật giáo dục, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD-ĐT về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông( gọi tắt là chương trình 2018) với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền tại các buổi họp phụ huynh, họp dân, phối hợp với Ban văn hóa xã thường xuyên phát trên hệ thống lao truyền thanh của xã về chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nhà trường đã tổ chức 03 cuộc họp phụ huynh có học sinh học lớp 1 năm học 2020 - 2021 để tuyên truyền, làm rõ với phụ huynh những điểm mới về chương trình, sách giáo khoa,  những yêu cầu đối với nhà trường, phụ huynh, học sinh khi thực hiện chương trình mới.

Hai là: Nhà trường coi trọng công tác bồi dưỡng giáo viên, song song với việc tuyên truyền về  thực hiện chương trình GDPT 2018 nhà trường thực hiện tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, tinh nhuệ nhất tham gia giảng dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021. Ngay sau khi được tiếp thu nội dung tập huấn do Bộ GD-ĐT tổ chức nhà trường đã bố trí những giáo viên này triển khai trong đơn vị, nhờ đó đã triển khai chuyên đề nội dung  Chương trình giáo dục tổng thể và nội dung các môn học và Hoạt động giáo dục của lớp Một ngay từ tháng 1/2020. Đội ngũ giáo viên trực tiếp dạy lớp Một được lựa chọn là những đồng chí  giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong giảng dạy, có khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Giáo viên lớp Một được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các tác giả, nhà xuất bản sách giáo khoa trực tiếp lên lớp, đặc biệt tháng 8/ 2020được Phòng GD-ĐT chuyên đề, hướng dẫn dạy học từng môn hoc nhờ đó giáo viên căn bản nắm chắc nội dung, phương pháp, hình thức. quy trình tổ chức phù hợp với từng môn học và hoạt động giáo dục.

Ba là: Nhà trường ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lớp Một, ngay từ tháng 8 nhà trường đã tổ chức khảo sát nhu cầu thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm phục vụ tốt nhất cho giáo viên và học sinh. nhà trường đã liên hệ với công ty sách thiết bị Hà Tĩnh cung ứng đầy đủ đồ dùng dạy và học cho giáo viên và học sinh.nay 100%  lớp học có máy chiếu, giáo viên, học sinh có đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng dạy học.

Bốn là: Nhà trường đã giao quyền tự chủ cho giáo viên, từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp căn cứ vào tình hình thực tế để  tự xây dựng kế hoạch dạy của lớp, việc bố trí thời gian dạy Tuần 0, thời gian dạy bắt đầu tuần 1 hoàn toàn do giáo viên chủ động. Trong quá trình lên lớp thường mỗi giáo viên đều có “ Nhật kí dạy học” ghi lại những lưu ý trong dạy học đối với giáo viên, học sinh, thường xuyên tổ chức hội ý, giao ban, chuyên đề  để thống nhất phương pháp, hình thức tổ chức, quy trình dạy học hiệu quả nhất đối với từng tiết, từng bài. Ban giám hiệu đóng vai trò tư vấn, góp ý, bổ sung nhằm giúp giáo viên thực hiện nhiệu vụ với kết quả cao nhất, coi trọng công tác khuyến khích, động viên.

Với sự chỉ đạo của BGH nhà trường và đặc biệt là sự hỗ trợ, tư vấn của cô Lê Thị Hà Giang PHT cùng sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ giáo viên dạy lớp Một. Cho đến thời điểm này tôi khẳng định việc thực hiện chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp Một trường Tiểu học Phúc Trạch rất thành công, thu được kết quả cao. 100%  học sinh tự tin, tích cực, chủ động trong học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ, đánh giá  tốt, đa số học sinh đọc, viết tốt .


Tác giả: Lê Thị Lài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan