16/10/19  Tin của trường  18
 VẬN ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ, ỦNG HỘXÂY DỰNG CSVC, HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020
 14/10/19  Tin của trường  67
Tiết Chào cờ là nội dung bắt buộc trong các hoạt động giáo dục của các nhà trường phổ thông, đó là thời điểm mở đầu cho một tuần học mới, một chủ điểm mới, và là tiết học lớn, tiết học đặc biệt.
 14/10/19  Tin của trường  24
Thực hiện theo kế hoạch hoạt động của liên đội trường Tiểu học Phúc Trạch.Hôm nay ,ngày 11 tháng 10 năm 2019,chi đội Trần Quốc Toản đã tổ chức đại hội chi đội.