A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn chỉ đạotuần 2

V/v: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình TV lớp 1 CGD
UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         PHÒNG GD&ĐT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số:         /PGDĐT-GDTH                      Hương Khê, ngày 23 tháng 8  năm 2014
  V/v: Hướng dẫn một số nội dung
  thực hiện chương trình TV lớp 1 CGD
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện
Để chỉ đạo thực hiện chương trình TV lớp 1 CGD một cách có hiệu quả, Phòng yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:
BGH bám sát lớp học, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của từng giáo viên, kiểm tra hoạt động của từng học sinh để kịp thời điều chỉnh bổ sung, tổ chức hội ý rút kinh nghiệm thường xuyên.
Trong học kỳ 1 các trường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức giao ban hàng tuần và có báo cáo nhanh về Phòng (nộp trực tiếp cho đ/c Hà Hiền vào chiều thứ 6 hàng tuần), để Phòng nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo phù hợp.
Phòng thành lập tổ Tư vấn gồm các đ/c: Lê Hữu Tân- Chuyên viên Phòng, Nguyễn Thị Việt Hoa- PHT trường tiểu học Gia Phố, Trần Thị Hường- PHT trường tiểu học Hương Trà, Phan Song Thoa- Giáo viên trường tiểu học Lộc Yên đến trực tiếp các trường để kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn cho các trường khi cần thiết. Đề nghị các trường phối hợp thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt đ/c PHT phụ trách lớp 1 khi có tổ tư vấn đến phải bám sát tổ tư vấn để được hướng dẫn cách thức chỉ đạo hàng ngày một cách chi ly, cụ thể.
BGH cần kịp thời phát hiện GV dạy tốt để nhân điển hình ngay trong đơn vị (khi phát hiện trong khối có GV dạy tốt cần tổ chức cho đồng nghiệp dự giờ để học tập hoặc hội ý trao đổi rút kinh nghiệm…)
Thời gian đầu do GV và HS chưa quen với quy trình dạy học mới, vì vậy còn gặp nhiều khó khăn, để hoàn thành số lượng công việc trong một tiết học sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Do đó, các trường chưa nên yêu cầu GV phải hoàn thành các tiết học theo đúng tiến độ, thời gian nhiều (ít) tùy thuộc vào từng lớp nhưng cần lưu ý hướng dẫn GV phân bài dạy bổ ngang, tuyệt đối không được bổ dọc (theo quy định 2 việc được dạy trong 1 tiết, nếu không kịp thời gian thì tổ chức dạy mỗi việc 1 tiết, sáng 2-3 việc, chiều 1-2 việc tuyệt đối không dạy qua loa để dạy 4 việc xong trong 2 tiết, chiều dạy lại 4 việc buổi sáng đã dạy).
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các trường điện trực tiếp cho đ/c Hà Hiền hoặc các đ/c trong tổ Tư vấn để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.
Trên đây là một số nội dung quan trọng, cần thiết, yêu cầu hiệu trưởng các trường  tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, chu đáo.
 Nơi nhận:                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG
 - Như kính gửi;                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 - Lãnh đạo, CV cấp học;
 - Lưu: VT/PGD.                                                                        (đã ký)
         
                                                                      Hà Thị Hiền

Nguồn:tieuhocphuctrach.huongkhe.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan