A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài giới thiệu sách

Trong suốt cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và gian lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động và cống hiến to lớn trong công tác giáo dục & đào tạo. Vì vậy, trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người đã hình thành một hệ thống quan điểm và nhiều kinh nghiệm quý báu về giáo dục & đào tạo. Đây là để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối Giáo dục & Đào tạo trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước.

A. TÊN SÁCH: HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Đình Thiêm
B. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI GIỚI THIỆU:
1. Phần mở đầu:
Là một anh hùng giải phóng dân tộc đồng thời là nhà văn hoá lớn mà nhân loại đã vinh danh, với cả hai tư cách đó, đều rực sáng lên tầm vóc vĩ đại của nhà giáo dục - đào tạo trong thế kỉ XX - Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong suốt cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và gian lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động và cống hiến to lớn trong công tác giáo dục & đào tạo. Vì vậy, trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người đã hình thành một hệ thống quan điểm và nhiều kinh nghiệm quý báu về giáo dục & đào tạo. Đây là để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối Giáo dục & Đào tạo trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước.
Nhằm góp phần đưa những tư tưởng GD - ĐT của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp GD - ĐT con người Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, thực hiện lời kêu gọi của người là "Phải làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái". Thư viện trường xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô tập sách: Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn và được nhà xuất bản Lao động - Xã hội phát hành.
2. Phần nội dung:
Quyển sách dày: 800 trang
Khổ sách: 16 x 24cm.
Bìa cứng, in đẹp, trang trọng.
Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục - Đào tạo là phần tổng luận gồm một số bài của những nhà quản lí, nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm về Hồ Chí Minh với GD & ĐT
Phần thứ hai: Hồ Chí Minh về GD - ĐT là phần trích dẫn những bài nói, bài viêt của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, lầy từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ hai.
Phần thứ ba: Nghiên cứu, học tập & vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục - Đào tạo, gồm các bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ làm công tác Giáo dục - Đào tạo qua các thời kỳ và bài viết của các nhà nghiên cứu về chủ đề quan trọng này.
3. Phần kết thúc:
Đọc cuốn sách “Hồ Chí Minh về Giáo dục và Đào tạo” các em sẽ càng yêu quý Bỏc, yờu quờ hương đất nước, yêu thương con người và muốn sống sao cho thật đẹp, thật có ích. Cùng với sự trưởng thành về nhận thức, các em sẽ tỡm thấy trong những cõu chuyện ấy nhiều điều mới mẻ, sâu sắc hơn.
Qua đó, bản thân tự bồi đắp cho mình những giá trị tinh thần cao quý để sống, học tập và làm việc theo gương của Người.
Hy vọng quý thầy cô đón đọc quyển sách này.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

 

A. TÊN SÁCH: HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Đình Thiêm
B. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI GIỚI THIỆU:
1. Phần mở đầu:
Là một anh hùng giải phóng dân tộc đồng thời là nhà văn hoá lớn mà nhân loại đã vinh danh, với cả hai tư cách đó, đều rực sáng lên tầm vóc vĩ đại của nhà giáo dục - đào tạo trong thế kỉ XX - Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong suốt cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và gian lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động và cống hiến to lớn trong công tác giáo dục & đào tạo. Vì vậy, trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người đã hình thành một hệ thống quan điểm và nhiều kinh nghiệm quý báu về giáo dục & đào tạo. Đây là để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối Giáo dục & Đào tạo trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước.
Nhằm góp phần đưa những tư tưởng GD - ĐT của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp GD - ĐT con người Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, thực hiện lời kêu gọi của người là "Phải làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái". Thư viện trường xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô tập sách: Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn và được nhà xuất bản Lao động - Xã hội phát hành.
2. Phần nội dung:
Quyển sách dày: 800 trang
Khổ sách: 16 x 24cm.
Bìa cứng, in đẹp, trang trọng.
Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục - Đào tạo là phần tổng luận gồm một số bài của những nhà quản lí, nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm về Hồ Chí Minh với GD & ĐT
Phần thứ hai: Hồ Chí Minh về GD - ĐT là phần trích dẫn những bài nói, bài viêt của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, lầy từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ hai.
Phần thứ ba: Nghiên cứu, học tập & vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục - Đào tạo, gồm các bài viết, bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ làm công tác Giáo dục - Đào tạo qua các thời kỳ và bài viết của các nhà nghiên cứu về chủ đề quan trọng này.
3. Phần kết thúc:
Đọc cuốn sách “Hồ Chí Minh về Giáo dục và Đào tạo” các em sẽ càng yêu quý Bỏc, yờu quờ hương đất nước, yêu thương con người và muốn sống sao cho thật đẹp, thật có ích. Cùng với sự trưởng thành về nhận thức, các em sẽ tỡm thấy trong những cõu chuyện ấy nhiều điều mới mẻ, sâu sắc hơn.
Qua đó, bản thân tự bồi đắp cho mình những giá trị tinh thần cao quý để sống, học tập và làm việc theo gương của Người.
Hy vọng quý thầy cô đón đọc quyển sách này.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

 

 

Lê Thị Ánh Tuyết


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan