• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-cua-truong" title="Tin của trường" rel="dofollow">TRẢI NGHIEM</a>
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Phúc Trạch về việc kiểm điểm đảng viên ...
 Tiếp theo, chi bộ phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại cá nhân từng đảng viên. Cuộc họp được diễn ra với tinh thần nghiêm túc, các đồng chí đảng viên trình bày bản kiểm điểm của mình. Bản kiểm điểm đã chỉ ra được những việc đã làm được và chưa làm được của từng cá nhân đảng viên. Bên cạnh đó đã tập chung đi sâu và phần hạn chế, khuyết điểm, ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3